XXXI Szkoła Dydaktyki Matematyki, 14-16 września 2023

Szukaj – Doświadczaj – Myśl:

O tym jak prowokować myślenie matematyczne
Logo konferencji

Serdecznie dziękujemy za udział w XXXI Szkole Dydaktyki Matematyki!

fot. Marta Kostrzewa

Hasłem przewodnim tegorocznej konferencji jest:

Szukaj – Doświadczaj – Myśl:

O tym jak prowokować myślenie matematyczne

Termin:

14-16 września 2023

Miejsce:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Organizator:

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS

Współorganizatorzy:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Do udziału w konferencji zapraszamy wszystkich zainteresowanych Dydaktyką Matematyki, w szczególności: naukowców, nauczycieli, studentów i pracowników instytucji związanych z edukacją.

W ramach konferencji odbędą się m.in. wykłady plenarne, warsztaty, referaty oraz sesja posterowa. Uczestnicy konferencji będą mieli możliwość zaprezentowania wyników swoich badań w postaci referatu lub posteru oraz opublikowania artykułu w monografii pokonferencyjnej Współczesne problemy nauczania matematyki.

Komitet Naukowy

 • dr Edyta Juskowiak, prof. UAM – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Henryk Kąkol, emerytowany prof. UP  – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • dr Bożena Maj-Tatsis – Uniwersytet Rzeszowski
 • dr hab. Małgorzata Makiewicz, prof. US, prof. APS – Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • dr Elżbieta Mrożek – Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Ryszard Pawlak  – Uniwersytet Łódzki
 • dr Marta Pytlak – Uniwersytet Rzeszowski
 • dr Mirosława Sajka, prof. UP – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • PhDr. Jana Slezáková, Ph.D. – Uniwersytet Karola w Pradze
 • dr hab. Ewa Swoboda, prof. PWSTE – Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu
 • dr Katarzyna Wadoń-Kasprzak – Małopolska Uczelnia Państwowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • dr hab. Anna Katarzyna Żeromska, prof. AGH – Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Komitet Organizacyjny

 • dr hab. Monika Budzyńska, prof. UMCS – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Małgorzata Cudna – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Eliza Jackowska-Boryc – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Edyta Juskowiak, prof. UAM – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Agnieszka Kałakucka – Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli
 • dr Bożena Maj-Tatsis – Uniwersytet Rzeszowski
 • dr Marta Pytlak – Uniwersytet Rzeszowski
 • dr Anna Pyzara – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Mirosława Sajka, prof. UP – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Program

Na naszej stronie dostępny jest już program konferencji. Zapraszamy Państwa do zapoznania się z planem szczegółowym podającym również terminy zapowiadanych już wcześniej wykładów plenarnych, które wygłoszą znani specjaliści w zakresie dydaktyki matematyki:

 • PhDr. Jana Slezáková, Ph.D.
 • dr hab. Ewa Swoboda, prof. PWSTE
 • dr Tomasz Szwed

Terminy

1 IV 2023

30 VI 2023

Ostateczny termin nadsyłania streszczeń referatów i posterów oraz rejestracji uczestników z referatem/posterem

30 VI 2023

Termin niższej opłaty dla wcześniejszej rejestracji

31 VIII 2023

Termin dokonania opłaty konferencyjnej i zamknięcie rejestracji

14-16 IX 2023

Konferencja

30 X 2023

Termin nadsyłania ostatecznej wersji artykułu

Opłaty

Wysokość opłaty konferencyjnej wynosi 500 zł (przy zadeklarowaniu udziału w uroczystej kolacji) oraz 400 zł (bez kolacji) w przypadku dokonania wpłaty do 30 czerwca 2023. Po 30 czerwca należy uiścić opłatę w wysokości 600 zł i 500 zł, odpowiednio.

Uwaga! W przypadku, gdy faktura ma zostać wystawiona na instytucję, prosimy, aby nie dokonywać opłaty za konferencję z konta prywatnego. Prosimy wtedy o wiadomość mailową, a faktura zostanie wystawiona na daną instytucję z opóźnionym terminem płatności.

Opłata konferencyjna obejmuje: materiały konferencyjne, wyżywienie (obiady i przerwy kawowe), wycieczkę po Lublinie oraz możliwość publikacji w monografii.

Wysokości opłat dla osoby towarzyszącej wynoszą 400 zł (z kolacją) i 300 zł (bez kolacji), niezależnie od daty dokonania wpłaty.

Wpłat należy dokonać najpóźniej do 31 sierpnia 2023 na konto:
LSCDN UMCS
10 1020 3147 0000 8802 0129 7050

tytułem: SDM UMCS imię i nazwisko uczestnika

Kontakt

Adres:

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS
Pl. M. C.-Skłodowskiej 1
20-031 Lublin

Przedstawiciel KO:

dr Anna Pyzara