XXXI Szkoła Dydaktyki Matematyki, 14-16 września 2023

Szukaj – Doświadczaj – Myśl:

O tym jak prowokować myślenie matematyczne

Organizatorzy i partnerzy