XXXI Szkoła Dydaktyki Matematyki, 14-16 września 2023

Szukaj – Doświadczaj – Myśl:

O tym jak prowokować myślenie matematyczne
Logo konferencji XXXI Szkoła Dydaktyki Matematyki

Zaproszeni goście

dr hab. Ewa Swoboda, prof. PWSTE

Afiliacja: Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu

Dydaktyk matematyki i nauczyciel akademicki z pasją, propagująca kreatywne i dynamiczne podejście do nauczania, zwłaszcza w obszarze geometrii. Współautorka wielu podręczników szkolnych do nauczania matematyki, głównie dedykowanym uczniom edukacji wczesnoszkolnej. Współpracuje z Wydawnictwem Nowa Era, dla którego przygotowała cykl wykładów dostępnych on-line dotyczących nauczania matematyki w klasach I-III. Od wielu lat jest Członkinią Zarządu Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Jej bogaty dorobek naukowo-badawczy jest uznawany w świecie i stanowi inspirację do działania dla wielu badaczy. Oprócz matematyki interesuje się muzyką klasyczną i poezją, a jej wielką pasją jest ogród.

PhDr. Jana Slezáková, Ph.D.

Afiliacja: Uniwersytet Karola w Pradze (Czechy)

Nauczyciel akademicki, pracuje z przyszłymi nauczycielami matematyki szkoły podstawowej. Współpracowała z prof. Milanem Hejnym, aktywnie współtworząc i rozwijając Metodę Hejny’ego w nauczaniu matematyki. Jest gorącą propagatorką tej metody, aktywnie stosując ją w swojej pracy dydaktycznej. Współautorka serii podręczników do nauczania matematyki w szkole podstawowej w klasach I-V. Prowadzi badania w zakresie dydaktyki matematyki dotyczące rozwijania i tworzenia się wiedzy matematycznej uczniów. Aktywnie współpracuje z czeskim środowiskiem nauczycieli matematyki, pokazując jak w praktyce stosować Metodę Hejny’ego w nauczaniu matematyki na poziomie szkoły podstawowej.

Dr Tomasz Szwed

Afiliacja: Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu

Jest nauczycielem matematyki w Liceum Ogólnokształcącym. Jednym z Jego głównych zainteresowań w obrębie matematyki jest rachunek prawdopodobieństwa i kombinatoryka. Z dużym zaangażowaniem i pasją potrafi przedstawiać te zagadnienia uczniom tak, że stają się one łatwe i przyjemne. Swoim doświadczeniem jako nauczyciel matematyki  dzieli się podczas licznych wykładów i odczytów. Jest  członkiem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki oraz redaktorem matematyki w Oficynie Edukacyjnej Krzysztof Pazdro. Jest autorem wielu zbiorów zadań z matematyki wspomagających uczniów w przygotowaniu do matury.